fie.nipa,

Chat In Nuer: ƔëC

Add a new Nuer word to your vocabulary.

ƔëC

  1. Exercise: ɣëc in English? _____________
  2. Exercice: ɣëc en français? _____________
  3. Sprachübung: ɣëc auf Deutsch? _____________
  4. Bɔ hɔ biom: ɣëc wɔ Akan mu? _____________

Chat

Ayi: ƔëC, ɣëc, ɣëc
Naa: ƔëC!
Nii: ƔëC, Mama!

Ayi: ƔëC, ɣëc, ɣëc
Naa: ƔëC!
Nii: ƔëC, Papa!

Ayi: ƔëC, ɣëc, ɣëc!
Naa: ƔëC!
Nii: ƔëC, Baba!

<< Adj:Previous | Adj:Next >>